Ra mắt Ford Escape thế hệ mới: Quá nhiều chờ mong về Việt Nam để cạnh tranh Honda CR-V - Ảnh 1.

Ra mắt Ford Escape thế hệ mới: Quá nhiều chờ mong về Việt Nam để cạnh tranh Honda CR-V - Ảnh 2.

Ra mắt Ford Escape thế hệ mới: Quá nhiều chờ mong về Việt Nam để cạnh tranh Honda CR-V - Ảnh 3.

Ra mắt Ford Escape thế hệ mới: Quá nhiều chờ mong về Việt Nam để cạnh tranh Honda CR-V - Ảnh 4.

Ra mắt Ford Escape thế hệ mới: Quá nhiều chờ mong về Việt Nam để cạnh tranh Honda CR-V - Ảnh 5.

Ra mắt Ford Escape thế hệ mới: Quá nhiều chờ mong về Việt Nam để cạnh tranh Honda CR-V - Ảnh 6.
Ra mắt Ford Escape thế hệ mới: Quá nhiều chờ mong về Việt Nam để cạnh tranh Honda CR-V - Ảnh 7.